pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: NORDEABP (NDA)

Pełna nazwa NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KIELECKA 2 81-303 GDYNIA
Telefon (58) 669 10 00; (58) 669 11 11
Prezes Sławomir Piotr Żygowski
Fax (58) 6691001
WWW www.nordeabank.pl
E-mail poczta@nordea.com
ISIN PLBKMNL00018

Komunikaty spółki: NORDEABP (NDA)

2005-04-26 16:28 Proponowany tekst uchwały WZA dotyczącej zasad ładu korporacyjnego
2005-04-26 16:27 Proponowany tekst uchwały WZA dotyczącej zasad ładu korporacyjnego
2005-04-26 16:24 Proponowany tekst jednolity statutu Banku
2005-04-26 16:22 Proponowany tekst jednolity statutu Banku
2005-04-26 16:18 Projekty uchwał – ZWZA 12.05.2005
2005-04-26 16:16 Projekty uchwał – ZWZA 12.05.2005
2005-04-22 16:06 Wybór biegłego rewidenta
2005-04-22 16:05 Wybór biegłego rewidenta
2005-04-22 16:03 Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki
2005-04-22 16:02 Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki
2005-04-14 16:14 Zmiany w Statucie Banku
2005-04-14 16:12 Zmiany w Statucie Banku
2005-04-14 16:05 Zawiadomienie o ZWZA i porządek obrad
2005-04-14 16:01 Zawiadomienie o ZWZA i porządek obrad
2005-04-05 16:28 Skonsolidowany raport roczny SAB-RS 2004
2005-04-05 16:26 Skonsolidowany raport roczny SAB-RS 2004
2005-03-23 17:21 Oświadczenie o stosowaniu "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"
2005-03-23 17:20 Oświadczenie o stosowaniu "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"
2005-03-23 17:11 Raport roczny SAB-R 2004
2005-03-23 17:11 Raport roczny SAB-R 2004
2005-03-21 15:58 Umorzenie papierów wartościowych
2005-03-21 15:55 Umorzenie papierów wartościowych
2005-03-15 12:54 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego SAB-R 2004
2005-03-15 12:52 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego SAB-R 2004
2005-03-01 16:41 Znacząca umowa
2005-03-01 16:39 Znacząca umowa
2005-02-28 16:27 Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QSr 4/2004
2005-02-28 16:27 Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QSr 4/2004
2005-02-14 15:58 Oprocentowanie obligacji serii O1 w trzecim okresie odsetkowym
2005-02-14 15:55 Oprocentowanie obligacji serii O1 w trzecim okresie odsetkowym

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm