pieniadz.pl

NORDEABP
Wybór biegłego rewidenta

22-04-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 13 / 2005
Data sporządzenia: 2005-04-22
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 23 RO - wybór biegłego rewidenta
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni informuje:
Dnia 21 kwietnia 2005 r. (na podstawie § 25 pkt. 7 Statutu Banku) Rada Nadzorcza Nordea Bank Polska S.A. Uchwałą Nr 10/2005 z dnia 21.04.2005 r. dokonała wyboru audytora w zakresie przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Nordea Bank Polska S.A.

Umowa dotycząca przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. zostanie zawarta ze spółką KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa.
Spółka KPMG Audyt Sp. o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 458.

Bank korzystał z usług wyżej wymienionego podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych za lata 2001 - 2004 oraz w zakresie przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2002, 2003 i 2004 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm