pieniadz.pl

NORDEABP
Znacząca umowa

01-03-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 6 / 2005
Data sporządzenia: 2005-03-01
Skrócona nazwa podmiotu przesyłającego raport
NORDEA BANK POLSKA SA
Temat
Znacząca umowa
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni informuje:
W dniu 1 marca 2005 roku Nordea Bank Polska S.A. udzielił kredytu w wysokości 50.000 tys. zł na okres od 1 marca 2005 roku do 1 kwietnia 2005 roku. Kredyt został udzielony na podstawie Oferty Zawarcia Umowy Kredytowej z dnia 25 lutego 2005 roku i Oświadczenia o przyjęciu oferty przez Nordea Bank Polska S.A. w dniu 28 lutego 2005 roku i zostanie wykorzystany przez Kredytobiorcę na finansowanie jego bieżącej działalności.
Oferta Zawarcia Umowy Kredytowej przyjęta została na podstawie Umowy Ramowej podpisanej z Klientem w dniu 5 marca 2004 roku.
Zaangażowanie Nordea Bank Polska S.A. wobec Klienta na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi 50.000 tys. zł.
Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.
Kryterium uznania umowy za znaczącą – przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Banku.
Wartość umowy w tys. zł:
50 000,00

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm