pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: CNT (CNT)

Pełna nazwa CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PARTYZANTÓW 11 41-200 SOSNOWIEC
Telefon (32) 294 40 11 lub 23
Prezes Jacek Taźbirek
Fax (32) 2633907
WWW www.cntsa.pl
E-mail inwestor@cntsa.pl

Komunikaty spółki: CNT (CNT)

2016-11-04 16:43 Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
2016-10-21 14:36 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych zawartej z PKO BP S.A.
2016-10-10 17:39 Informacja dot. aneksu do umowy obrotu energią elektryczną ze spółką Polenergia Obrót S.A.
2016-10-10 17:22 Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE
2016-10-10 16:42 Informacja na temat obrotu energią elektryczną ze spółką Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
2016-10-06 14:54 Ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności pieniężnej spółki zależnej.
2016-10-03 11:39 Ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności pieniężnej spółki zależnej.
2016-09-30 15:02 Informacja na temat obrotu energią elektryczną ze spółką Polenergia Obrót S.A.
2016-09-28 17:35 Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE
2016-09-26 15:52 Ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności pieniężnej spółki zależnej.
2016-09-16 16:41 Informacja na temat zakupu energii elektrycznej od ZE PAK S.A.
2016-09-14 16:29 Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE
2016-09-13 15:57 Zawarcie przez spółkę zależną z PKO BP S.A. umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych
2016-09-06 18:30 Rejestracja zmiany Statutu Spółki
2016-08-22 16:38 Ustanowienie kolejnych zabezpieczeń z tytułu zobowiązań spółki zależnej wynikających z umowy o udzielenie gwarancji bankowej
2016-08-19 16:11 Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE
2016-08-19 08:23 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-16 15:21 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego (PSr) za I półrocze 2016 r.
2016-08-12 17:13 Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2016 roku
2016-08-11 13:19 Ustanowienie zabezpieczenia z tytułu zobowiązań spółki zależnej wynikających z umowy o udzielenie gwarancji bankowej.
2016-08-04 15:49 Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE
2016-08-02 16:27 Udzielenie przez Emitenta poręczenia wekslowego na rzecz PKO BP S.A. za zobowiązania spółki zależnej w celu wystawienia przez bank aneksu do gwarancji bankowej.
2016-08-02 15:11 Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy kredytu z mBank S.A.
2016-07-29 15:16 Informacja nt. postępowania sądowego przeciwko DSDiK we Wrocławiu
2016-07-28 11:13 Ogłoszenie wyników przetargu na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krośnie
2016-07-12 11:54 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ CNT S.A. w dniu 7 lipca 2016 roku.
2016-07-11 17:01 Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE
2016-07-07 13:40 Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.
2016-06-28 12:11 Przekazanie informacji opóźnionej na podstawie art. 57 Ustawy o ofercie publicznej
2016-06-23 14:57 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm