pieniadz.pl

Ustanowienie zabezpieczenia z tytułu zobowiązań spółki zależnej wynikających z umowy o udzielenie gwarancji bankowej.

11-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 62 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-11
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Ustanowienie zabezpieczenia z tytułu zobowiązań spółki zależnej wynikających z umowy o udzielenie gwarancji bankowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 60/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu _dalej: "Emitent", "CNT S.A."_ informuje, że w dniu 11 sierpnia 2016 roku Emitent powziął od spółki zależnej GET EnTra Sp. z o.o. _"Spółka zależna"_ informację o tym, że Spółka zależna otrzymała w tym samym dniu postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie zastawu do rejestru zastawów.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na wierzytelności pieniężnej wynikającej z jednej z umów sprzedaży, o której mowa w ww. raporcie bieżącym. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 19.500.000,00 zł.

Ustanowienie ww. zastawu rejestrowego stanowi dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności PKO BP S.A. z tytułu udzielonej przez ten bank gwarancji bankowej dla beneficjenta Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna na podstawie umowy zwartej ze Spółką zależną.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm