pieniadz.pl

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

06-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-06
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu _"Emitent", "CNT S.A."_, informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym, informacji o dokonaniu w dniu 1 września 2016 roku przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 15 czerwca 2016 r. o podjęciu, której Spółka informowała raportem bieżącym 48/2016.

Zgodnie z ww. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

"W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek zarządu samodzielnie."

zostało zastąpione nowym poniższym brzmieniem:

"W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie."

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm