pieniadz.pl

Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

04-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 80 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-04
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu _dalej: "Emitent"_ informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 4 listopada 2016 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej oraz gazu przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. _"Spółka zależna"_ łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. _"Giełda", "TGE"_ w okresie od 11 października 2016 roku do 4 listopada 2016 roku wyniosła 85 559 tys. PLN. Na ww. wartość składają się m.in. transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej z terminem dostawy przypadającym w okresie od 11 października 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 19 października 2016 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 16 698 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 19 października 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną oraz handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.

Jednocześnie Emitent informuje, że w okresie, o którym mowa powyżej, Spółka zależna rozszerzyła zakres transakcji dokonywanych na TGE o transakcje sprzedaży i nabycia gazu, które stanowią ok. 1 % ogólnych obrotów na Giełdzie w tym okresie.

Warunki zawartych kontraktów _transakcji_ nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm