pieniadz.pl

Przekazanie informacji opóźnionej na podstawie art. 57 Ustawy o ofercie publicznej

28-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-28
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Przekazanie informacji opóźnionej na podstawie art. 57 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu _Emitent_ informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 roku została wydana przez właściwego syndyka _Syndyk_ decyzja o odroczeniu rozstrzygnięcia w przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. w upadłości likwidacyjnej. W przetargu Emitent złożył ofertę z ceną 110,8 mln zł a drugi z oferentów będący osobą prawną złożył ofertę o wartości 121,2 mln zł. Jednocześnie zgodnie z decyzją Syndyka wybór oferty został odroczony do dnia 28 lipca 2016 r. a oferent który złożył ofertę z wyższą ceną został zobowiązany do udokumentowania faktu, iż jego udziałowcy nie są cudzoziemcami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców _tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1380 z późn. zm_.

Powyższa transakcja realizowana jest w ramach strategii budowania przez Emitenta Grupy Kapitałowej opartej na zaangażowaniu kapitałowym w projekty inwestycyjne na bazie posiadanych środków własnych oraz dostępnego finansowania zewnętrznego.

Ujawnienie informacji dotyczącej okoliczności poprzedzających złożenie przedmiotowej oferty zostało w dniu 14 stycznia 2016 r. opóźnione w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta.

Informacje o dalszych etapach prac związanych z ww. przetargiem Emitent przekaże w kolejnych raportach bieżących.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm