pieniadz.pl

Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE

10-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 77 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-10
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu _dalej: "Emitent"_ informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 10 października 2016 r. transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. _"Spółka zależna"_ łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. _"Giełda"_ w okresie od 29 września 2016 r. do 10 października 2016 r. wyniosła 90 593,02 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej z terminem dostawy przypadającym w okresie od 30 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 29 września 2016 r. obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 24 120,54 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 30 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Transakcje, o których mowa powyżej realizowane przez Spółkę zależną dokonywane są w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.

Warunki zawartych kontraktów _transakcji_ nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.

Wartość obrotów zrealizowanych przez Spółkę zależną na Giełdzie spełnia przyjęte przez Emitenta kryteria uznania za istotną dla tego typu transakcji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm