pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: GPW (BMC)

Pełna nazwa BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KRAKOWSKA 191 40-389 KATOWICE
Telefon 032 789 38 50
Prezes Marcin Sutkowski
Fax (32) 7893851
WWW www.bumech.pl
E-mail sekretariat@bumech.pl
ISIN PLBMECH00012

Komunikaty spółki: GPW (BMC)

2016-10-19 19:13 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-10-19 19:03 Korekta do raportu okresowego za I półrocze 2016 roku
2016-10-19 18:58 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
2016-10-19 18:55 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku
2016-10-12 15:03 Znaczne pakiety akcji
2016-10-11 14:53 Rezygnacja Członka Zarządu
2016-10-01 01:26 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-10-01 01:17 Korekta skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku
2016-09-30 23:54 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-09-30 23:23 Publikacja raportu okresowego
2016-09-28 18:39 Główne założenia Strategii Grupy Kapitałowej
2016-09-16 15:58 Umowy zabezpieczeń związane z kredytem udzielonym przez BGK
2016-09-07 17:31 Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii A
2016-09-07 17:22 Umowa gwarancji z KUKE
2016-08-31 15:10 Wpis przekształcenia spółki zależnej w KRS
2016-08-26 14:38 Umowa kredytowa z BGK
2016-08-23 18:44 Znaczne pakiety akcji
2016-08-19 14:19 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2016 roku
2016-08-17 14:56 Umowa znacząca
2016-08-11 14:00 Odpowiedź na zapytanie akcjonariuszy
2016-08-09 15:40 Nabycie obligacji własnych celem umorzenia
2016-08-09 14:05 Umowa znacząca
2016-08-03 13:00 Decyzja KUKE o udzieleniu gwarancji ubezpieczeniowej
2016-08-02 10:52 Znaczne pakiety akcji
2016-08-01 14:27 Znaczne pakiety akcji
2016-07-26 11:27 Wybór najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego
2016-07-25 12:17 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
2016-07-22 10:01 Sprzedaż akcji własnych BUMECH SA
2016-07-18 11:28 Wpis spółki BUMECH CRNA GORA D.O.O. NIKŠIĆ do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców (CRPS)
2016-07-12 14:52 Zawarcie umowy spółki zależnej z siedzibą w Czarnogórze

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm