pieniadz.pl

GPW
Decyzja KUKE o udzieleniu gwarancji ubezpieczeniowej

03-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-03
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Decyzja KUKE o udzieleniu gwarancji ubezpieczeniowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bumech S.A _dalej: Spółka, Emitent_ informuje, iż dnia 03.08.2016 roku do Spółki wpłynęła decyzja o wyrażeniu przez Korporację Ubezpieczeniową Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: KUKE_ zgody
na udzielenie gwarantowanej przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowej dotyczącej spłaty krótkoterminowego kredytu finansującego kontrakt eksportowy Spółki dotyczący wydobycia boksytu na rzecz UNIPROM METALI d.o.o. z Czarnogóry w wysokości do kwoty 3 680 000,00 EUR _kapitał kredytu_, tj. do 80 % maksymalnej kwoty finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego _dalej: BGK_ + do 80 % odsetek
od kredytu z terminem ważności do końca grudnia 2018 roku.

Gwarancja może zostać udzielona po zawarciu przez Emitenta z KUKE umowy ubezpieczenia należności
od Uniprom Metali d.o.o. oraz umowy kredytowej z BGK oraz po ustanowieniu stosownych zabezpieczeń.

Powyższa decyzja KUKE pozwoli Spółce ustanowić jedno z podstawowych zabezpieczeń kredytu, o który Spółka stara się w BGK i otrzymała już w tym względzie pozytywną decyzję kredytową, o czym Emitent informował
w raporcie bieżącym nr 38/2016 z dnia 03.06.2016 roku.

Informacje o kontrakcie na wydobycie boksytu w Czarnogórze Spółka przekazywała do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr: 30/2016 z dnia 26.04.2016 roku, 34/2016 z dnia 13.05.2016 roku, 35/2016 z dnia 31.05.2016 roku, 47/2016 z dnia 12.07.2016 roku oraz 48/2016 z dnia 18.07.2016 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5111 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 4,1428 -0,18%  -0,75gr
  • GBP funt 5,0460 -0,15%  -0,78gr
  • CHF frank 4,2600 -0,21%  -0,88gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm