pieniadz.pl

GPW
Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku

19-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-19
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku, BUMECH S.A. niniejszym informuje, iż zmianie ulega termin publikacji skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał 2016 roku. Decyzją Zarządu Spółki data przekazania przedmiotowego raportu do publicznej wiadomości, pierwotnie określona na dzień
14 listopada 2016 roku, zostaje zmieniona na dzień 29 listopada 2016 roku.

Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm