pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Simple SA (SME)

Pełna nazwa SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BRONISŁAWA CZECHA 49/51 04-555 WARSZAWA
Telefon (022) 812-58-98
Prezes Rafał Wnorowski
Fax (022) 815-49-83
WWW www.simple.com.pl
E-mail simple@simple.com.pl
ISIN PLSIMPL00011

Komunikaty spółki: Simple SA (SME)

2016-09-30 17:06 Informacja nt. współpracy z Data Techno Park sp. z o.o.
2016-09-28 21:55 Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
2016-09-21 15:38 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki
2016-09-05 11:49 Zawarcie umowy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach
2016-08-31 23:12 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-22 10:08 Zawarcie umowy z Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie
2016-08-17 18:00 Zawarcie umowy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi
2016-08-16 15:44 Oświadczenie Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego SIMPLE S.A.
2016-08-12 17:17 Zakończenie subskrypcji akcji serii L
2016-08-12 11:21 Informacja o transakcjach na akcjach SIMPLE S.A.
2016-08-12 11:19 Informacja o transakcjach na akcjach SIMPLE S.A.
2016-08-03 11:40 Podjęcie uchwały Zarządu o przydziale akcji serii L
2016-07-06 17:36 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-07-05 17:48 Oświadczenie dot. nabycia akcji przez Prezesa Zarządu
2016-06-17 16:42 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S. A. w dniu 16 czerwca 2016 r.
2016-06-17 16:23 Informacja o odstąpieniu od głosowania nad uchwałami planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-06-17 16:10 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2016 roku
2016-06-09 18:43 Korekta raportu - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. na dzień 16 czerwca 2016 r.
2016-06-07 16:50 Korekta raportu - Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki SIMPLE S.A.
2016-06-07 16:41 Korekta raportu - Emisja obligacji
2016-06-02 17:42 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki SIMPLE S.A.
2016-05-23 17:34 Emisja obligacji
2016-05-19 16:28 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SIMPLE S.A. na dzień 16 czerwca 2016 roku
2016-05-19 09:08 Oświadczenia nabycia akcji przez Prezesa Zarządu
2016-05-18 09:28 Oświadczenia nabycia akcji przez Prezesa Zarządu
2016-05-16 20:14 Zawarcie umowy znaczącej – umowy dostawy, instalacji i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Sinevia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2016-05-16 19:07 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-04 17:39 Zawarcie umowy o świadczenie usług faktoringowych z Idea Money
2016-04-04 17:37 Zawarcie umowy dostawy i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Koleje Mazowieckie – KM Sp. Z O.O.
2016-03-30 20:09 Udzielenie prokury łącznej Zarządu SIMPLE S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm