pieniadz.pl

Simple SA
Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

28-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-28
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Ustawa_ Zarząd Simple S.A. _Spółka_ informuje, że 28 września 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Bogusława Mitury sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o następującej treści:
"Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 i 2 oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Ustawa_, niniejszym informuje, iż w związku z rejestracją przez sąd w dniu 20 września 2016 r. zmiany wysokości kapitału zakładowego Simple S.A. _Spółka_ w wyniku jego podwyższenia w drodze emisji akcji serii "L", łączna liczba akcji posiadanych przeze mnie w Spółce uległa zmianie.
Przed dokonaniem rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, posiadałem 1.001.860 akcji Spółki, co stanowiło 22,87% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 22,87% ogólnej liczby głosów.
Po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, posiadam 1.001.860 akcji Spółki, co stanowi 20,82% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,82% ogólnej liczby głosów.
Jednocześnie informuję, że nie posiadam żadnych podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki, jak również nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Ponadto nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-05-26

+ więcej
  • EUR euro 4,5242 +0,47%  +2,12gr
  • USD dolar 4,2156 +0,39%  +1,62gr
  • GBP funt 5,2074 +0,27%  +1,39gr
  • CHF frank 4,6634 +0,58%  +2,71gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm