pieniadz.pl

Simple SA
Informacja nt. współpracy z Data Techno Park sp. z o.o.

30-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-30
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Informacja nt. współpracy z Data Techno Park sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S. A. _Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu 30 września 2016 r. zawarł z Data Techno Park sp. z o.o. _DTP_ kolejną umowę o świadczenie usługi dostępu do infrastruktury informatycznej w związku z czym łączna wartość umów dotycząca ww. zakresu współpracy zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Emitentem a DTP wyniosła 1,25 mln zł netto. Na ww. wartość składają się umowa o której mowa powyżej o wartości 0,61 mln zł oraz umowa z dnia 24 maja 2016 r. o wartości 0,64 mln zł. Przedmiotem ww. umów jest gotowość do świadczenia przez DTP na rzecz Emitenta, dostępu do określonej infrastruktury informatycznej DTP, na potrzeby realizowanych przez Emitenta kontaktów i budowy nowej oferty produktowej Simple.Cloud. Infrastruktura będzie udostępniana przez DTP na podstawie zleceń Emitenta. Umowy zostały zawarte na tzw. okresy zamknięty tj. bez możliwości jej wypowiedzenia, przy czym umowa z dnia 24 maja 2016 r. została zawarta do końca czerwca 2018 r. a umowa zawarta w dniu 30 września 2016 r. na okres do końca 2016 r.

Odpowiedzialność odszkodowawcza DTP wynikająca z nienależytego wykonania przedmiotu ww. umów ogranicza się do rzeczywistej straty Emitenta, bez utraconych korzyści, lecz nie więcej niż równowartość 3% wynagrodzenia dla każdej z umów.

Pozostałe warunki opisanych powyżej umów nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm