pieniadz.pl

Simple SA
Zawarcie umowy z Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie

22-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-22
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Zawarcie umowy z Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S. A. informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2016 r. zawarł umowę z Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie _dalej zwana "Zamawiającym"_.

Przedmiotem umowy jest wykonanie Analizy przedwdrożeniowej, dostarczenie licencji do Systemu, przeprowadzenie szkolenia dla kluczowych użytkowników Zamawiającego, wdrożenie Systemu w 3 jednostkach wykonawczych Zamawiającego, udzielenie gwarancji w okresie 12 miesięcy od daty uruchomienia systemu w 3 jednostkach wykonawczych Zamawiającego, utworzenie interfejsów pomiędzy Systemem a systemami uruchomionymi u Zamawiającego, udzielenie na utworzone Interfejsy pomiędzy Systemem a systemami uruchomionymi u Zamawiającego gwarancji na okres 12 miesięcy od daty uruchomienia produkcyjnego w 3 jednostkach wykonawczych Zamawiającego, oraz uruchomienie produkcyjne systemu w pozostałych 12 jednostkach wykonawczych Zamawiającego. Za wykonanie przedmiotu umowy SIMPLE S.A. otrzyma 973 003,80 zł brutto _słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzy złote osiemdziesiąt groszy_.

Umowa przewiduje możliwość rozszerzenia przedmiotu umowy _prawo opcji_ o dodatkowe usługi.W Umowie przewidziano następujące kary umowne:

Za dany Etap Harmonogramu Wdrożenia :

1.1 500 zł netto za każdy dzień opóźnienia powstały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Niniejsza kara umowna naliczana będzie do 30 dnia opóźnienia;
2.2 000 zł netto wynagrodzenia należnego, za każdy dzień opóźnienia powstały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Niniejsza kara umowna naliczana będzie od 31 dnia opóźnienia;

W przypadku nie realizowania usług gwarancyjnych przez Wykonawcę, do dnia uruchomienia produkcyjnego w 3 jednostkach wykonawczych Zamawiającego:

1.1 000 zł netto dla błędu z kodem ważności 1,
2.500 zł netto dla błędu z kodem ważności 2.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm