pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Rainbow Tours SA (RBW)

Pełna nazwa RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PIOTRKOWSKA 270 90-361 ŁÓDŹ
Telefon (042) 680-38-60
Prezes Grzegorz Baszczyński
Fax (042) 680-38-69
WWW http://r.pl/
E-mail sekretariat@rainbowtours.pl
ISIN PLRNBWT00031

Komunikaty spółki: Rainbow Tours SA (RBW)

2016-10-25 15:51 Informacja o przychodach spółki w miesiącu wrześniu 2016 roku.
2016-10-20 21:59 Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Zima 2016/2017 za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 października 2016 roku.
2016-10-12 12:53 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA.
2016-09-26 16:26 Informacja o przychodach spółki w miesiącu sierpniu 2016 roku.
2016-09-13 12:45 Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego wskutek rejestracji zmiany Statutu Spółki
2016-09-13 12:42 Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki
2016-08-31 17:14 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-25 15:22 Informacja o przychodach spółki w miesiącu lipcu 2016 roku.
2016-08-11 18:03 Zawarcie znaczącej umowy - Umowa o udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej
2016-08-08 16:59 Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Zima 2016/2017 za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 lipca 2016 roku.
2016-07-25 13:45 Informacja o przychodach spółki w miesiącu czerwcu 2016 roku.
2016-07-15 10:47 Informacja o wyborze biegłego rewidenta
2016-07-05 14:22 Korekta Raportu Nr 29/2016 z dnia 22.06.2016 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2016-06-27 15:40 Informacja o przychodach spółki w miesiącu maju 2016 roku.
2016-06-27 15:39 Korekta 2 Raportu 1/2016 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku oraz raportów bieżących o przychodach ze sprzedaży oraz o przedsprzedaży imprez turystycznych.
2016-06-23 13:12 Korekta Raportu Nr 28/2016 z dnia 22.06.2016 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours SA
2016-06-22 17:46 Powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji
2016-06-22 17:42 Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA dotyczące wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2015
2016-06-22 17:40 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2016-06-22 17:38 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours SA
2016-06-20 22:07 Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Lato 2016 za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 czerwca 2016 roku.
2016-06-08 15:49 Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Zima 2016/2017 za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 maja 2016 roku.
2016-05-25 14:20 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA.
2016-05-25 14:18 Informacja o przychodach spółki w miesiącu kwietniu 2016 roku.
2016-05-17 17:43 Ujawnienie przez Akcjonariusza (TCZ Holding Sp. z o.o.) stanu posiadania akcji Spółki
2016-05-17 17:39 Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki
2016-05-17 17:36 Ujawnienie przez Akcjonariusza (Elephant Capital Sp. z o.o.) stanu posiadania akcji Spółki
2016-05-17 17:31 Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki
2016-05-17 17:29 Ujawnienie przez Akcjonariusza (FLYOO Sp. z o.o.) stanu posiadania akcji Spółki
2016-05-17 17:27 Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm