pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Rainbow Tours SA (RBW)

Pełna nazwa RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PIOTRKOWSKA 270 90-361 ŁÓDŹ
Telefon (042) 680-38-60
Prezes Grzegorz Baszczyński
Fax (042) 680-38-69
WWW http://r.pl/
E-mail sekretariat@rainbowtours.pl
ISIN PLRNBWT00031

Komunikaty spółki: Rainbow Tours SA (RBW)

2015-01-26 16:50 Informacja o przychodach spółki w miesiącu grudniu 2014 roku
2015-01-02 18:42 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku oraz raportów bieżących o przychodach ze sprzedaży oraz o przedsprzedaży imprez turystycznych.
2014-12-29 09:57 Informacja o przychodach spółki w miesiącu listopadzie 2014 roku
2014-11-28 22:56 Zbycie przez Spółkę akcji własnych.
2014-11-25 17:02 Informacja o przychodach spółki w miesiącu październiku 2014 roku
2014-11-14 17:16 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
2014-11-03 15:43 Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Zima 2014/2015 od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 października 2014 roku.
2014-10-27 17:33 Informacja o przychodach spółki w miesiącu wrześniu 2014 roku
2014-09-25 16:50 Informacja o przychodach spółki w miesiącu sierpniu 2014 roku
2014-09-12 21:42 Dokonanie wpisu Spółki na Listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub d
2014-08-29 17:34 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
2014-08-25 15:39 Zwiększenie poziomu zaangażowania w akcje Spółki przez fundusze Aviva Investors FIO oraz Aviva Investors SFIO
2014-08-25 15:36 Informacja o przychodach spółki w miesiącu lipcu 2014 roku
2014-08-13 13:15 Zawarcie znaczącej umowy - Umowa o udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej
2014-08-07 16:32 Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Zima 2014/2015 od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 lipca 2014 roku.
2014-07-30 14:06 Wybór podmiotu do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2014 rok
2014-07-25 13:43 Informacja o przychodach spółki w miesiącu czerwcu 2014 roku
2014-07-07 11:38 Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Lato 2014 od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 30 czerwca 2014 roku.
2014-06-25 11:02 Informacja o przychodach spółki w miesiącu maju 2014 roku
2014-06-17 13:49 Zawarcie znaczącej umowy - Umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej (uzupełnienie sumy gwarancyjnej do gwarancji udzielonej na podstawie umowy z 30.07.2013 r.)
2014-06-03 16:25 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2014-06-03 16:24 Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA dotyczące wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2013
2014-06-03 16:22 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours SA
2014-05-26 17:36 Informacja o przychodach spółki w miesiącu kwietniu 2014 roku
2014-05-15 14:39 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
2014-05-07 11:53 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA.
2014-05-07 08:50 Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Lato 2014 od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 30 kwietnia 2014 roku.
2014-04-30 13:01 Skonsolidowany raport roczny RS 2013
2014-04-30 12:48 Raport roczny R 2013
2014-04-30 11:42 Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm