pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Rainbow Tours SA (RBW)

Pełna nazwa RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PIOTRKOWSKA 270 90-361 ŁÓDŹ
Telefon (042) 680-38-60
Prezes Grzegorz Baszczyński
Fax (042) 680-38-69
WWW http://r.pl/
E-mail sekretariat@rainbowtours.pl
ISIN PLRNBWT00031

Komunikaty spółki: Rainbow Tours SA (RBW)

2015-09-25 22:12 Informacja o przychodach spółki w miesiącu sierpniu 2015 roku.
2015-08-31 17:20 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-08-25 16:47 Informacja o przychodach spółki w miesiącu lipcu 2015 roku.
2015-08-05 15:34 Zawarcie znaczącej umowy - Umowa o udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej
2015-07-27 17:56 Informacja o przychodach spółki w miesiącu czerwcu 2015 roku.
2015-07-07 16:37 Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Zima 2015/2016 od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 30 czerwca 2015 roku.
2015-06-25 16:37 Informacja o przychodach spółki w miesiącu maju 2015 roku
2015-06-17 11:02 Zawarcie umowy ostatecznej w wykonaniu umowy przedwstępnej w przedmiocie przyrzeczonego nabycia aktywów.
2015-06-10 16:37 Powołanie osób zarządzających (członków Zarządu Spółki) nowej kadencji
2015-06-09 23:52 Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA dotyczące wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2014
2015-06-09 23:49 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2015-06-09 23:45 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours S.A.
2015-06-05 18:16 Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Lato 2015 od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 maja 2015 roku.
2015-06-03 22:09 Wybór podmiotu do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2015 rok
2015-05-29 17:08 Złożenie przez Zarząd Spółki deklaracji dotyczącej wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2014
2015-05-25 17:29 Informacja o przychodach spółki w miesiącu kwietniu 2015 roku.
2015-05-20 22:42 Umorzenie przez Prokuraturę Rejonową Łódź-Śródmieście dochodzenia w związku ze złożonym przez KNF zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (wykonywanie czynności ubezpieczeniowych bez wymaganego zezwolenia)
2015-05-15 18:52 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-05-15 18:49 Zawarcie umowy przedwstępnej w przedmiocie przyrzeczonego nabycia aktywów.
2015-05-12 12:27 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA.
2015-04-30 17:18 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-04-30 17:15 Raport roczny R 2014
2015-04-27 16:44 Informacja o przychodach spółki w miesiącu marcu 2015 roku
2015-04-07 14:38 Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Lato 2015 od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 marca 2015 roku.
2015-03-31 15:41 Zawiadomienie o zawarciu znaczącej umowy przez Rainbow Tours S.A. z firmą Enter Air sp. z o.o.
2015-03-31 15:36 Zawiadomienie o zawarciu znaczącej umowy przez Rainbow Tours S.A z firmami Travel Service A.S. z siedzibą w Pradze oraz Travel Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2015-03-25 12:38 Informacja o przychodach spółki w miesiącu lutym 2015 roku
2015-02-27 08:14 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014
2015-02-25 17:38 Informacja o przychodach spółki w miesiącu styczniu 2015 roku
2015-02-06 12:26 Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Lato 2015 od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 stycznia 2015 roku.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm