pieniadz.pl

Rainbow Tours SA
Powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

22-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-22
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat

Powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi _"Spółka"_, działając na podstawie postanowień § 5 ust. 1 pkt 22_ Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje niniejszym, że w związku z wygaśnięciem w dniu 21 czerwca 2016 roku mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki, wskutek upływu w dniu 11 czerwca 2016 roku wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie postanowiło, co następuje:
_1_ na mocy postanowień Uchwały Nr 18 ZWZ Spółki z dnia 21 czerwca 2016 roku _treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 28/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku_ – Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 8 Statutu Spółki postanowiło określić liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej _piątej_ kadencji na pięć osób;
_2_ na mocy postanowień Uchwał ZWZ Spółki z dnia 21 czerwca 2016 roku o numerach od Nr 19 do Nr 23 – Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 1, ust. 2 oraz § 27 ust. 2 lit. g_ Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawiało powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej _piątej_, wspólnej, trzyletniej kadencji następujące osoby:
_-_ Pana Grzegorza Kubicę _uchwała ZWZ Nr 19_,
_-_ Pana Pawła Niewiadomskiego _uchwała ZWZ Nr 20_,
_-_ Pana Pawła Pietrasa _uchwała ZWZ Nr 21_,
_-_ Panią Joannę Stępień-Andrzejewską _uchwała ZWZ Nr 22_,
_-_ Pana Pawła Walczaka _uchwała ZWZ Nr 23_.
Wszystkie wyżej wskazane osoby wchodziły w skład Rady Nadzorczej Spółki, ubiegłej _czwartej_, wspólnej kadencji. Zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, powierzenie funkcji w Radzie Nadzorczej dokonywane jest odrębną decyzją Rady Nadzorczej. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbytego w dniu 21 czerwca 2016 roku, Rada Nadzorcza jednomyślnie postanowiła: dokonać wyboru i powierzyć pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Walczakowi _uchwała Nr 1/06/2016_ oraz dokonać wyboru i powierzyć pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Niewiadomskiemu _uchwała Nr 2/06/2016_. Pozostałe osoby, tj. Pan Grzegorz Kubica, Pan Paweł Pietras i Pani Joanna Stępień-Andrzejewska pełnią funkcje Członków Rady Nadzorczej.
Informacje odnoszące się do poszczególnych osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wymaganym przez postanowienia § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały przedstawione w załączeniu do niniejszego raportu.
Żadna z osób powołanych ponownie do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm