pieniadz.pl

Rainbow Tours SA
Ujawnienie przez Akcjonariusza (FLYOO Sp. z o.o.) stanu posiadania akcji Spółki

17-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-17
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Ujawnienie przez Akcjonariusza _FLYOO Sp. z o.o._ stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi _"Spółka"_ informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o przekroczeniu przez akcjonariusza Spółki – FLYOO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi – udziału ponad 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki _art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej_.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem:
_-_ przekroczenie udziału ponad 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours SA nastąpiło w dniu 16.05.2016 r., w wyniku nabycia akcji Spółki w drodze przeniesienia akcji, tytułem wkładu niepieniężnego _aportu_ wnoszonego do spółki pod firmą FLYOO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w zamian za nowotworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym FLYOO Sp. z o.o.;
_-_ FLYOO Sp. z o.o. przed zmianą stanu posiadania nie posiadała żadnych akcji Spółki _0,00% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki_;
_-_ aktualnie, FLYOO Sp. z o.o. posiada 1.855.000 akcji Spółki, stanowiących 12,75% kapitału zakładowego Spółki, które reprezentują 3.710.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,38% ogólnej liczby głosów;
_-_ Akcjonariusz nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od daty złożenia zawiadomienia;
_-_ nie występują podmioty zależne od tego akcjonariusza, które posiadają akcje Spółki;
_-_ akcjonariusz dokonujący zawiadomienia nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm