pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: ERG SA (ERG)

Pełna nazwa ERG SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. CHEMICZNA 6 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA
Telefon (032) 264-02-81
Prezes Robert Groborz
Fax (032) 262-32-48
WWW www.erg.com.pl
E-mail zts@erg.com.pl
ISIN PLERGZB00014

Komunikaty spółki: ERG SA (ERG)

2016-10-25 06:38 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016
2016-10-21 13:38 ERG S.A. Zawarcie istotnych umów
2016-10-18 09:48 ERG S.A. Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 r.
2016-09-13 16:12 ERG S.A. Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-09-06 10:40 ERG S.A. Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta
2016-08-31 18:00 ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP
2016-08-17 13:42 ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży
2016-08-11 05:46 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-08 10:12 ERG S.A. Zatwierdzenie planu inwestycyjnego na okres 08.2016 do 03.2017
2016-08-05 08:25 ERG S.A. Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r.
2016-07-26 14:58 ERG S.A. Korekta raportu bieżącego nr 44/2016
2016-07-15 13:04 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-07-15 12:57 Transakcje na wartość umowy znaczącej
2016-07-15 12:56 Korekta informacji bieżącej nr 42/2016 z dnia 14.07.2016 dotyczącej transakcji na wartość umowy znaczącej
2016-07-14 13:52 ERG S.A. Transakcje na wartość umowy znaczącej
2016-07-04 09:58 ERG S.A. Ustanowienie prokurenta
2016-07-01 12:41 ERG S.A. Transakcje na wartość umowy znaczącej
2016-06-30 15:38 ERG S.A. Rezygnacja Członka Zarządu
2016-06-27 17:46 ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 27.06.2016 r.
2016-06-27 17:35 ERG S.A. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2015 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r.
2016-06-27 17:30 ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r.
2016-06-24 12:24 ERG S.A. Przyjęcie polityki dywidendy na lata 2016-2018 przez Radę Nadzorczą
2016-06-24 12:17 ERG S.A. Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015
2016-06-23 15:56 ERG S.A. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie dywidendy za rok obrotowy 2015
2016-06-17 12:30 ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2016-06-09 09:18 ERG S.A. Zawarcie umowy znaczącej
2016-05-30 16:21 ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2016 r.
2016-05-24 13:15 ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2016-05-11 06:46 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-27 11:00 ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm