pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: ERG SA (ERG)

Pełna nazwa ERG SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. CHEMICZNA 6 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA
Telefon (032) 264-02-81
Prezes Robert Groborz
Fax (032) 262-32-48
WWW www.erg.com.pl
E-mail zts@erg.com.pl
ISIN PLERGZB00014

Komunikaty spółki: ERG SA (ERG)

2005-07-26 09:01 ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. – zawarcie umowy o finansowanie z Fortis Bank Polska S.A.
2005-07-22 08:42 ZTS „Ząbkowice – Erg „ S.A.- zawarcie kontraktu na zakup kompletnej trójwarstwowej linii produkcyjnej do rozdmuchu folii.
2005-07-05 09:16 ZTS „Ząbkowice – Erg „ S.A.- powzięcie informacji o nabyciu akcji
2005-06-16 09:08 ZTS „Ząbkowice – Erg „ S.A.- wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu Sprawozdania Finansowego Spółki za pierwsze półrocze roku 2005.
2005-06-10 17:38 ZTS "Ząbkowice - Erg" S.A. - przyjęcie przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie zasad Ładu Korporacyjnego zawartego w Dobrych Praktykach Wa Spółkach Publicznych 2005
2005-06-10 09:22 ZTS "Zabkowice - Erg" S.A. - skład Rady Nadzorczej V kadencji
2005-06-10 09:03 ZTS „Ząbkowice – Erg „ S.A. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 czerwca 2005 r.
2005-06-10 08:39 ZTS "Zabkowice - Erg" S.A. - treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2005 r.
2005-06-08 08:23 ZTS "Zabkowice - Erg" S.A. - wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 czerwca 2005 r.
2005-06-07 09:14 ZTS "Ząbkowice - Erg" S.A. - odwołanie prokury
2005-06-01 09:20 ZTS "Zabkowice-Erg" S.A. - projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2005-05-25 09:01 Raport roczny SA-R 2004
2005-05-07 13:02 ZTS "Zabkowice - Erg"S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2005-05-05 09:34 Raport kwartalny SA-Q 1/2005
2005-04-22 16:41 ZTS "Ząbkowice – Erg " S.A.- stanowisko Zarządu wobec spadku kursu akcji Spółki.
2005-04-14 09:34 ZTS "Ząbkowice – Erg " S.A.- wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A,B oraz C , ustalenie daty pierwszego notowania powyższych akcji .
2005-04-13 17:32 Wygaśnięcie znaczacej umowy
2005-04-12 09:05 ZTS "Ząbkowice – Erg " S.A.- Rejestracja akcji serii C w KDPW S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm