pieniadz.pl

ERG SA
ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

31-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-31
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERG S.A. [dalej "Emitent"] informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zatwierdzeniu w dniu 30 sierpnia 2016 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego listy projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej w ramach konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 dla Działania: 3.2. Innowacje w MŚP, na której uwzględniony został projekt Emitenta pod nazwą "Wdrożenie innowacyjnej technologii przez firmę ERG S.A. w celu wprowadzenia na rynek polski innowacyjnych produktów".

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 _Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego_, oceniony przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Znajdujący się na liście projektów wybranych do dofinansowania projekt ERG S.A. zakłada wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów będących wynikiem przeprowadzonych własnych prac rozwojowych. W ramach projektu Emitent planuje zakup i instalację linii do produkcji folii. Dofinansowanie opiewa na kwotę 1.992.229,03 _słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i trzy grosze_, a koniec realizacji projektu planowany jest na dzień 28 lutego 2017 r.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego na okres 08.2016 do 03.2017, Zarząd Emitenta informuje, iż wskazany w tym raporcie sposób finansowania zakupu linii do produkcji folii w związku z uzyskaniem opisanego wyżej dofinansowania ulegnie zmianie. Ze względu na wymogi formalnie przedstawionego dofinansowania zakupu linii do produkcji folii sfinansowany zostanie środkami własnymi, środkami pochodzącymi z dofinansowania oraz środkami z bankowego kredytu inwestycyjnego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm