pieniadz.pl

ERG SA
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

15-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-15
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ERG S.A. informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą ERG S.A. uchwały w sprawie wyboru spółki Grupa Gumułka - Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa _ul. Matejki 4, Katowice_ wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3975, do przeprowadzenia badań i przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. oraz za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r.
Spółka korzystała z usług Grupa Gumułka - Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w zakresie badań i przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w latach 2007-2009. Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą ERG S.A. nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. Nr 33, poz. 259


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm