pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Sygnity SA (SGN)

Pełna nazwa SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KLIMCZAKA 1 02-797 WARSZAWA
Telefon (22) 290 88 00
Prezes
Fax (22) 2908801
WWW www.sygnity.pl
E-mail biuro_zarzadu@sygnity.pl
ISIN PLCMPLD00016

Komunikaty spółki: Sygnity SA (SGN)

2016-10-28 21:33 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.
2016-10-28 21:24 Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r.
2016-10-27 15:06 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017
2016-10-26 21:45 Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r.
2016-10-11 17:06 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. Porządek obrad oraz projekty uchwał.
2016-09-28 17:08 Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
2016-09-26 11:59 Otrzymanie zawiadomienia CRON sp. z o.o. o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów Spółki
2016-09-08 14:52 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.
2016-08-10 18:50 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016
2016-06-13 16:04 Zawarcie aneksu do umowy konsorcjum przy realizacji zamówienia dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2016-06-06 21:24 Odwołanie prokury oraz ustanowienie i udzielenie prokur łącznych
2016-05-30 19:46 Zmiany w Zarządzie Sygnity S.A.
2016-05-25 21:40 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-04-25 17:42 Odnowienie linii kredytowej przez Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
2016-04-15 18:03 Informacja o sprzedaży akcji Sygnity przez osobę wchodzącą w skład Zarządu Sygnity
2016-04-01 18:51 Informacja o zakończeniu programu skupu akcji własnych
2016-03-31 17:19 Informacja o sprzedaży akcji Sygnity przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Sygnity
2016-03-30 20:49 Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 marca 2016 r., o godz. 10.00 co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i w ogólnej liczbie głosów
2016-03-24 16:32 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 marca 2016 roku
2016-03-03 19:44 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.03.2016 r.
2016-02-29 15:38 Nabycie akcji własnych
2016-02-26 17:25 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. Porządek obrad oraz projekty uchwał
2016-02-24 14:35 Nabycie akcji własnych
2016-02-23 15:59 Nabycie akcji własnych
2016-02-22 14:17 Nabycie akcji własnych
2016-02-17 20:44 Nabycie akcji własnych
2016-02-16 13:34 Nabycie akcji własnych
2016-02-15 17:58 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-02-12 12:12 Powołanie osób zarządzających na nową kadencję oraz powołanie Pana Jana Maciejewicza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
2016-01-29 17:04 Zawarcie znaczącej umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm