pieniadz.pl

Sygnity SA
Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r.

28-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-28
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2016 Zarząd Sygnity S.A. _dalej jako: "Sygnity", "Spółka"_ informuje, iż w związku z dwoma wnioskami uprawnionych akcjonariuszy Sygnity, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2016, zmienia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2016 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki, poprzez dodanie do porządku obrad następujących punktów:
1_ Wybór Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami _tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 KSH_ w tym:
a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
2_ Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawowania przez Radę Nadzorczą Sygnity S.A. stałego nadzoru nad działalnością Spółki w kontekście obniżenia wyników Spółki oraz zmniejszenia wartości akcji Spółki w 2016 r. stanowiących zagrożenie interesów akcjonariuszy.
3_ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
4_ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2016 roku przedstawia się następująco:

1_ Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2_ Powołanie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4_ Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5_ Wybór Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami _tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 KSH_ w tym:
a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
6_ Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
do 6 członków.
7_ Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji.
8_ Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawowania przez Radę Nadzorczą Sygnity S.A. stałego nadzoru nad działalnością Spółki w kontekście obniżenia wyników Spółki oraz zmniejszenia wartości akcji Spółki w 2016 r. stanowiących zagrożenie interesów akcjonariuszy.
9_ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
10_ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
11_ Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12_ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje projekty uchwał zgodne ze zmienionym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2016 roku tj. uwzględniające projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy w dniu 26 października 2016 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4_ oraz § 100 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm._

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm