pieniadz.pl

Sygnity SA
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017

27-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-27
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ _"Rozporządzenie"_, niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017 rozpoczynającym się 1 października 2016 roku i kończącym się 30 września 2017 roku:

Rodzaj raportu okresowego oraz termin publikacji:
Raporty roczne za okres od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.:
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny – 8 grudnia 2016 r.

Raporty kwartalne w roku obrotowym od dnia 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.:
Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego – 9 lutego 2017 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego – 10 sierpnia 2017 r.

Raporty półroczne w roku obrotowym od dnia 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.:
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny – 25 maja 2017 r.

Jednocześnie Zarząd Sygnity S.A. informuje, iż:
- na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego,
- skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, a ponadto:
- zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2016/2017 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm