pieniadz.pl

Sygnity SA
Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

28-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-28
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. _dalej jako: "Sygnity", "Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 września 2016 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – CRON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie żądanie zwołania, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _"NWZ"_ Spółki w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia żądania oraz umieszczenia w porządku obrad następujących spraw:
1_ Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej do 6 członków.
2_ Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.
3_ Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami.

Jednocześnie Zarząd informuje, że podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu realizacji praw korporacyjnych CRON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wskazanych w przedmiotowym żądaniu, tj. zwołania NWZ z uwzględnieniem w proponowanym porządku obrad NWZ żądanych spraw, natomiast o terminie i proponowanym porządku obrad NWZ Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm