pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: North Coast SA (NCT)

Pełna nazwa NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. 3 MAJA 8 05-800 PRUSZKÓW
Telefon (022) 738-31-50
Prezes Luigi Fici
Fax (022) 738-31-59
WWW www.northcoast.com.pl
E-mail biuro@northcoast.com.pl
ISIN PLNRTHC00014

Komunikaty spółki: North Coast SA (NCT)

2016-09-29 17:40 Wpis hipoteki w księdze wieczystej spółki zależnej
2016-09-16 16:09 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
2016-09-06 17:45 wpis hipoteki w księdze wieczystej
2016-09-06 16:47 dokonanie wpisu hipoteki w księdze wieczystej
2016-08-31 19:18 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-01 11:29 umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności
2016-06-29 11:21 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 r.
2016-06-28 16:01 Informacja o zawarciu aneksu do porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu oraz zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
2016-06-27 17:49 udzielenie przez Emitenta poręczenia kredytu
2016-06-27 17:41 aneksy do umów kredytowych
2016-06-23 12:51 Powołanie osoby nadzorującej.
2016-06-23 12:48 Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia.
2016-06-16 18:19 Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta
2016-05-25 16:22 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
2016-05-13 17:23 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-05-13 17:16 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej North Coast S.A.
2016-05-13 17:12 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-10 17:30 Raport roczny SA-R 2015
2016-05-10 17:23 Korekta raportu rocznego.
2016-04-29 13:29 Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta
2016-04-22 17:41 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-04-22 17:38 Raport roczny SA-R 2015
2016-04-21 19:10 aneks do umowy kredytowej
2016-03-11 14:56 aneks do umowy kredytowej
2016-02-29 17:37 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015
2016-01-29 17:34 Informacja o terminach raportów okresowych w 2016 r.
2016-01-21 17:24 Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta
2015-12-29 18:13 Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta
2015-12-14 19:27 Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta
2015-12-08 13:23 aneksy do umów kredytowych

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm