pieniadz.pl

North Coast SA
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

16-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-16
Skrócona nazwa emitenta
NORTH COAST
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 16 września 2016 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS o wpisaniu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta - Habitat Investments Sp. z o.o. _"Spółka"_. W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.264.500 zł i dzieli się na 16.529 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, przysługujących w całości Emitentowi. Udziały zostały objęte w zamian za wkład pieniężny i pokryte w ramach potrącenia wzajemnych wierzytelności z tytułu obowiązku uiszczenia wpłat na udziały z jednej strony oraz z tytułu wierzytelności Emitenta z tytułu zobowiązań wynikających z umów pożyczek, naliczonych odsetek od pożyczek oraz poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Emitenta na budynek będący własnością Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm