pieniadz.pl

North Coast SA
dokonanie wpisu hipoteki w księdze wieczystej

06-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-06
Skrócona nazwa emitenta
NORTH COAST
Temat
dokonanie wpisu hipoteki w księdze wieczystej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 13/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia kredytu obrotowego umową nr 2016/42 z dnia 31 maja 2016 r. przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie dla spółki zależnej Latteria – Tinis sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie_"Spółka"_, Zarząd North Coast S.A. _"Emitent"_ informuje, iż Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał w księdze wieczystej nr GW1S/00012009/5 na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. wpisu hipoteki łącznej na:
- prawie użytkowania wieczystego gruntu, którego użytkownikiem wieczystym jest Spółka i budynku stanowiącym odrębną nieruchomość zlokalizowanego w Rzepinie przy ul. Hanki Sawickiej.
Hipoteka została ustanowiona do kwoty 10.500.000 zł celem zabezpieczenia spłaty wierzytelności, w tym należności głównej oraz należności ubocznych, z tytułu wyżej wspomnianej Umowy.
Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż ustanowione zabezpieczenie może mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą jego oraz Grupy kapitałowej.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm