pieniadz.pl

North Coast SA
Wpis hipoteki w księdze wieczystej spółki zależnej

29-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-29
Skrócona nazwa emitenta
NORTH COAST
Temat
Wpis hipoteki w księdze wieczystej spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 23/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie podpisania umowy kredytu inwestycyjnego numer 2015/25 pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Latteria - Tinis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie _spółka zależna Emitenta_, Zarząd Emitenta informuje, iż Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w księdze wieczystej nr GW1S/00025003/7 oraz GW1S/00012009/5 na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. hipoteki łącznej umownej na: użytkowaniu wieczystym gruntu _KW GW1S/00012009/5_ oraz na budynku stanowiącym odrębną nieruchomość _KW GW1S/00025003/7_
Hipoteka została ustanowiona do kwoty 9.000.000 zł _ słownie: dziewięć milionów złotych_ celem zabezpieczenia spłaty wierzytelności, w tym należności głównej oraz należności ubocznych, z tytułu wyżej wspomnianej Umowy.
Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż ustanowione zabezpieczenie może mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą jego oraz Grupy kapitałowej.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm