pieniadz.pl

North Coast SA
umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności

01-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta
NORTH COAST
Temat
umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie _"Emitent"_ informuje, iż w dniu wczorajszym podpisana została umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy Emitentem a Spółką od niego zależną Habitat Investments Sp. z o.o. _"Spółka"_. W związku z tym poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Strony dokonały wzajemnego potrącenia wierzytelności z tytułu umów pożyczek, naliczonych odsetek od pożyczek oraz poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Emitenta na budynek będący własnością Spółki. Tym samym doszło do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez Emitenta i pokrycia ich wkładem w wysokości 8 214 500 zł. O nabyciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Emitent poinformuje po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Sądzie.

Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm