pieniadz.pl

North Coast SA
wpis hipoteki w księdze wieczystej

06-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-06
Skrócona nazwa emitenta
NORTH COAST
Temat
wpis hipoteki w księdze wieczystej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 13/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie podpisania aneksu do umowy kredytu numer 2001/05 z dnia 6 lutego 2001 roku pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie _"Emitent"_, Zarząd Emitenta informuje, iż Sąd Rejonowy w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał w księdze wieczystej nr KR1P/00323624/5 na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. wpisu hipoteki umownej na:
- nieruchomości gruntowej należącej do Emitenta położonej przy ulicy Ciepłowniczej w Krakowie.
Hipoteka została ustanowiona do kwoty 10.000.000 zł celem zabezpieczenia spłaty wierzytelności, w tym należności głównej oraz należności ubocznych, z tytułu wyżej wspomnianej Umowy.
Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż ustanowione zabezpieczenie może mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą jego oraz Grupy kapitałowej.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm