pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Agora SA (AGO)

Pełna nazwa AGORA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. CZERSKA 8/10 00-732 WARSZAWA
Telefon (0-22) 555-60-00; 555-60-01
Prezes Bartosz Hojka
Fax (22) 8400067
WWW www.agora.pl
E-mail investor@agora.pl
ISIN PLAGORA00067

Komunikaty spółki: Agora SA (AGO)

2016-10-27 19:01 Korekta raportu bieżącego 24/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie aktualizacji informacji na temat kanału telewizyjnego Metro
2016-10-27 15:28 Sprzedaż nieruchomości w Łodzi
2016-10-26 17:36 Aktualizacja informacji na temat kanału telewizyjnego Metro
2016-10-11 12:12 Zawarcie porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego w Agorze S.A.
2016-10-04 14:13 Rozpoczęcie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w Agorze S.A.
2016-09-30 15:42 Zawarcie umowy regulującej zasady sprzedaży posiadanych przez G.C. Geek Code Ltd. udziałów na rzecz Agory S.A.
2016-08-12 07:14 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-01 17:27 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-06-23 18:33 Powołanie składu Rady Nadzorczej nowej kadencji
2016-06-23 18:31 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 23 czerwca 2016 roku
2016-06-23 18:24 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A.
2016-06-23 18:18 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Agora S.A. z dnia 23 czerwca 2016 roku
2016-06-16 21:04 Kandydat do Rady Nadzorczej Agory S.A.
2016-06-16 20:21 Kandydaci do Rady Nadzorczej Agory S.A.
2016-06-10 10:38 13/2016 Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 10%
2016-06-06 20:58 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
2016-06-06 20:49 Informacja o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Agory
2016-05-24 13:20 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2016 r.
2016-05-24 13:09 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.
2016-05-24 12:59 Podpisanie aneksu nr 2 do umowy o wielocelowy limit kredytowy
2016-05-13 07:39 Aktualizacja informacji na temat wybranych segmentów operacyjnych Grupy Agora
2016-05-13 07:32 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-12 17:38 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2016-04-28 19:46 Aktualizacja treści komunikatu nr 02/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
2016-04-01 18:01 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-04-01 17:58 Raport roczny R 2015
2016-04-01 17:34 Przeniesienie Centrum Kompetencyjnego Praca tytułem wkładu niepieniężnego na spółkę zależną GoldenLine sp. z o.o. związane z podwyższeniem kapitału zakładowego GoldenLine sp. z o.o. i objęciem udziałów przez Agora S.A. – aktualizacja inf
2016-02-18 07:19 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015
2016-02-01 19:37 Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki
2016-01-25 16:33 Nabycie większościowego udziału w spółce GoldenLine sp. z o.o.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm