pieniadz.pl

Agora SA
Aktualizacja informacji na temat kanału telewizyjnego Metro

26-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-26
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Aktualizacja informacji na temat kanału telewizyjnego Metro
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ w nawiązaniu do komunikatu giełdowego 24/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz komunikatu giełdowego 31/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. informuje, że w dniu 26 października 2016 r. powziął informacje o podpisaniu w dniu 26 października 2016 r. umowy o współpracy pomiędzy spółką zależną Agory – Green Content Sp. z o.o. _"Green Content"_ a EmiTel Sp. z o.o. _"EmiTel"_.
Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 grudnia 2016 r. do 28 grudnia 2025 r., to jest na czas obowiązywania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego METRO udzielonej na rzecz Green Content. Łączna szacowana wartość umowy w przewidywanym okresie obowiązywania wynosi 34,9 mln zł.
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez EmiTel na rzecz Green Content usługi polegającej na umieszczeniu programu telewizyjnego METRO w multipleksie ósmym oraz zapewnieniu nieprzerwanej cyfrowej transmisji sygnału multipleksu MUX8 w standardzie DVB-T.
Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza _kontraktowa i deliktowa_ każdej ze stron, w tym z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia, jakie spółka Green Content powinna zapłacić na rzecz EmiTel za okres 36 miesięcy obowiązywania umowy _nie dotyczy to szkody wyrządzonej z winy umyślnej_.
Spółka informuje również, że Green Content rozpocznie nadawanie programu METRO w ramach multipleksu ósmego w dniu 2 grudnia 2016 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm