pieniadz.pl

Agora SA
Zawarcie umowy regulującej zasady sprzedaży posiadanych przez G.C. Geek Code Ltd. udziałów na rzecz Agory S.A.

30-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-30
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Zawarcie umowy regulującej zasady sprzedaży posiadanych przez G.C. Geek Code Ltd. udziałów na rzecz Agory S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do komunikatów giełdowych 37/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., 2/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. 4/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. oraz 5/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarząd spółki Agora S.A. _dalej "Agora"_ informuje o zawarciu w dniu 30 września 2016 roku umowy opcji regulującej zasady sprzedaży udziałów posiadanych przez udziałowca mniejszościowego – G.C. Geek Code Ltd. _dalej "G.C. Geek Code"_ w spółce GoldenLine Sp. z o.o. _dalej "GoldenLine"_ na rzecz Agora.

Na mocy podpisanej umowy strony określiły szczegółowe zasady i warunki wykonania opcji put oraz opcji call w odniesieniu do udziałów posiadanych przez G.C. Geek Code oraz wszelkich innych udziałów w GoldenLine, które G.C. Geek Code może nabyć po zawarciu umowy.
Wycena udziałów w przypadku wykonania opcji put lub opcji call zostanie oparta o przyszłe wyniki finansowe GoldenLine.
Obecnie Agora S.A. posiada 278 udziałów w spółce GoldenLine, stanowiących 92,67% kapitału zakładowego tej spółki oraz dających prawo do 278 głosów stanowiących 92,67% głosów na zgromadzeniu wspólników.
Mniejszościowym wspólnikiem w spółce GoldenLine jest spółka G.C. Geek Code, kontrolowana przez Mariusza Gralewskiego - głównego założyciela GoldenLine. G.C. Geek Code posiada obecnie 22 udziały, stanowiące 7,33% kapitału zakładowego GoldenLine oraz dające prawo do 22 głosów stanowiących 7,33% głosów podczas zgromadzenia wspólników GoldenLine.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,5268 -1,23%  -5,66gr
  • USD dolar 3,8658 -1,45%  -5,70gr
  • GBP funt 4,9560 -1,90%  -9,62gr
  • CHF frank 4,1878 -1,46%  -6,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm