pieniadz.pl

Agora SA
Korekta raportu bieżącego 24/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie aktualizacji informacji na temat kanału telewizyjnego Metro

27-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2016 K
Data sporządzenia: 2016-10-27
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Korekta raportu bieżącego 24/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie aktualizacji informacji na temat kanału telewizyjnego Metro
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ niniejszym informuje, że w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 26 października 2016 r., omyłkowo podano niewłaściwą łączną szacowaną wartość umowy o współpracy pomiędzy spółką zależną Agory – Green Content Sp. z o.o. _"Green Content"_ a EmiTel Sp. z o.o. _"EmiTel"_. Wartość ta w przewidywanym czasie obowiązywania umowy wyniesie około 62,0 mln zł, a nie 34,9 mln zł, jak pierwotnie wskazano.
Prawidłowe brzmienie raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ w nawiązaniu do komunikatu giełdowego 24/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz komunikatu giełdowego 31/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. informuje, że w dniu 26 października 2016 r. powziął informacje o podpisaniu w dniu 26 października 2016 r. umowy o współpracy pomiędzy spółką zależną Agory – Green Content Sp. z o.o. _"Green Content"_ a EmiTel Sp. z o.o. _"EmiTel"_.
Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 grudnia 2016 r. do 28 grudnia 2025 r., to jest na czas obowiązywania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego METRO udzielonej na rzecz Green Content. Łączna szacowana wartość umowy w przewidywanym okresie obowiązywania wynosi około 62,0 mln zł.
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez EmiTel na rzecz Green Content usługi polegającej na umieszczeniu programu telewizyjnego METRO w multipleksie ósmym oraz zapewnieniu nieprzerwanej cyfrowej transmisji sygnału multipleksu MUX8 w standardzie DVB-T.
Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza _kontraktowa i deliktowa_ każdej ze stron, w tym z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia, jakie spółka Green Content powinna zapłacić na rzecz EmiTel za okres 36 miesięcy obowiązywania umowy _nie dotyczy to szkody wyrządzonej z winy umyślnej_.
Spółka informuje również, że Green Content rozpocznie nadawanie programu METRO w ramach multipleksu ósmego w dniu 2 grudnia 2016 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-16

+ więcej
  • EUR euro 4,6928 +0,20%  +0,96gr
  • USD dolar 4,6282 +1,81%  +8,23gr
  • GBP funt 5,5711 +0,64%  +3,54gr
  • CHF frank 4,8784 +0,96%  +4,66gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm