pieniadz.pl

Agora SA
Zawarcie porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego w Agorze S.A.

11-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Zawarcie porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego w Agorze S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. _"Spółka"_ z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 22/2016 z dnia 4 października 2016 roku, informuje o:

_i_ zawarciu przez Spółkę, w dniu 11 października 2016 roku, trójstronnego porozumienia _"Porozumienie"_ ze związkiem zawodowym działającym przy Spółce _które wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników_ oraz z radą pracowników Spółki _które stanowi porozumienie w trybie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji_,

_ii_ podjęciu przez zarząd Spółki, w dniu 11 października 2016 roku, uchwały o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego w Spółce na zasadach określonych w zawartym Porozumieniu.

Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 20 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i obejmie do 135 pracowników Spółki, co stanowi około 6,8% wszystkich zatrudnionych w Spółce.

Na mocy Porozumienia zwalniani pracownicy otrzymają wsparcie szersze niż to, które wynika z obowiązujących Spółkę przepisów prawa. Do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczona zostanie dodatkowa rekompensata w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownicy objęci zostaną także działaniami osłonowymi obejmującymi m.in. wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz przekwalifikowaniu.
Spółka, zgodnie z wymogami prawa, przekaże stosowne informacje Powiatowemu Urzędowi Pracy, w tym treść zawartego Porozumienia.

Spółka przekaże szacunki kosztów i oszczędności z tytułu przeprowadzenia zwolnienia grupowego wraz z komentarzem zarządu do raportu za trzeci kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm