pieniadz.pl

Agora SA
Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

06-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-06
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w nawiązaniu do _zgłoszonego w dniu 11 maja 2016 r._ opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej oraz w związku z otrzymaniem w dniu 6 czerwca 2016 r. zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Media Development Investment Fund, Inc. oraz MDIF Media Holdings I, LLC., o czym Spółka informowała w komunikacie bieżącym nr 11/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r., niniejszym przekazuje treść opóźnionej informacji poufnej.
Zarząd Spółki, informuje, iż Spółka opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o powzięciu przez Spółkę wiadomości o rozpoczęciu przez Media Development Investment Fund, Inc. oraz MDIF Media Holdings I, LLC. negocjacji z inwestorami finansowymi Agory S.A. w sprawie nabycia od nich w transakcjach pozasesyjnych pakietów akcji, niepowodujących powstania obowiązku wezwania na sprzedaż akcji Spółki.
W opinii Spółki, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej było uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej w tamtym czasie do publicznej wiadomości mogłoby wpłynąć na przebieg negocjacji i tym samym naruszyć słuszny interes Spółki lub mogłoby w nieuzasadniony sposób wpływać na ocenę sytuacji i decyzje obecnych lub potencjalnych Akcjonariuszy Spółki.
W ocenie Spółki, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowodowało wprowadzenia w błąd opinii publicznej, jak również zapewnione zostało zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania.
Podstawa prawna: art. 57 ust. 3 w związku art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm