pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: GPW (VIN)

Pełna nazwa GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SEROCKA 3 /B2 04-333 WARSZAWA
Telefon (22) 740 26 50 do 61
Prezes Jan Kuchno
Fax (22) 7402650
WWW www.gpm-vindexus.pl
E-mail kontakt@gpm-vindexus.pl
ISIN PLVNDEX00013

Komunikaty spółki: GPW (VIN)

2016-10-05 15:26 Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną stanowiących aktywa o znacznej wartości.
2016-10-04 11:16 Spełnienie warunku zawieszającego umowy z dnia 28 września 2016 roku.
2016-09-30 12:09 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.
2016-09-29 13:46 Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną, przyjęcie obsługi pakietu.
2016-09-28 11:48 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.
2016-09-14 14:57 Przydział obligacji serii Y1.
2016-09-13 14:50 Emisja obligacji serii Y1.
2016-08-31 19:39 Skonsolidowany raport półroczny PS 2016
2016-08-30 10:23 Wyznaczenie dnia pierwszego notowania obligacji Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. serii X1 w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.
2016-08-24 14:33 Wprowadzenie obligacji serii X1 Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.
2016-07-06 15:35 Wybór biegłego rewidenta.
2016-06-30 14:38 Powołanie osób zarządzających.
2016-06-30 08:31 Powołanie osób nadzorujących.
2016-06-29 13:43 Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Vindexus" S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku o wypłacie dywidendy.
2016-06-29 13:22 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku.
2016-06-29 13:07 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2016 roku.
2016-06-01 15:49 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A.
2016-06-01 15:40 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A.
2016-05-20 14:33 Rejestracja obligacji serii X1 Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w KDPW.
2016-05-16 19:04 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-09 11:41 Transakcje na akcjach spółki.
2016-05-06 13:52 Transakcje na akcjach spółki.
2016-05-06 11:08 transakcje na akcjach spółki.
2016-04-28 10:08 Transakcje na akcjach spółki.
2016-04-28 08:28 Transakcje na akcjach spółki.
2016-04-28 08:20 Transakcje na akcjach spółki.
2016-03-21 23:17 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-10 13:49 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.
2016-01-29 12:54 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.
2015-12-07 14:50 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm