pieniadz.pl

GPW
Spełnienie warunku zawieszającego umowy z dnia 28 września 2016 roku.

04-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-04
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Spełnienie warunku zawieszającego umowy z dnia 28 września 2016 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie znaczącej umowy _Umowa_ zawartej w dniu 28 września 2016 r. pomiędzy podmiotem zależnym Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. _Spółka_ – funduszem GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ _Nabywca_ oraz Bankiem _Zbywca_, której przedmiotem jest nabycie portfeli wierzytelności o wartości nominalnej ca 277 mln zł _Wierzytelności_, Zarząd Spółki informuje, że w związku ze spełnieniem warunku zawieszającego – zapłatą ceny - nastąpiło przeniesienie Wierzytelności na rzecz Nabywcy.

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm