pieniadz.pl

GPW
Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną, przyjęcie obsługi pakietu.

29-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-29
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną, przyjęcie obsługi pakietu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. _Spółka_ informuje, iż otrzymał informację od MEBIS TFI S.A. - zarządzającego GPM Vindexus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym _jednostka zależna_ - o zawarciu w dniu 28 września 2016 r. pomiędzy Funduszem oraz Bankiem Umowy sprzedaży wierzytelności bankowych o następujących parametrach:
1_ ilość wierzytelności - 10513 sztuk,
2_ wartość nominalna wierzytelności - ca 277 mln zł _w tym ca 144 mln kapitału_,
3_ cena – 43 751 tys. zł.
Spółka będzie prowadzić obsługę wyżej wskazanych wierzytelności na podstawie umowy z dnia 28 stycznia 2008 r.
Umowa z dnia 28 września 2016 ma charakter warunkowy tzn. warunkiem nabycia wierzytelności jest zapłata ceny na rzecz zbywcy. Zapłata ceny nastąpi do dnia 5 października 2016 r.
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość wynosząca co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych.

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4710 +0,03%  +0,13gr
  • USD dolar 3,9689 +0,26%  +1,01gr
  • GBP funt 4,9496 +0,10%  +0,47gr
  • CHF frank 4,2027 +0,02%  +0,07gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm