pieniadz.pl

GPW
Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną stanowiących aktywa o znacznej wartości.

05-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-05
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną stanowiących aktywa o znacznej wartości.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie _Emitent_ informuje, że w dniu 4 października 2016 r. objął obligacje wyemitowane przez jednostkę zależną, które stanowią jednocześnie aktywa znacznej wartości.
4 października 2016 r. Emitent objął 26.000 sztuk obligacji serii A imiennych, niezabezpieczonych, w ramach emisji prywatnej _"Obligacje"_ o wartości nominalnej i emisyjnej jednej Obligacji 1.000 złotych. Łączna wartość wyemitowanych przez jednostkę zależną Obligacji wyniosła 26 mln złotych.
Obligacje wyemitowała jednostka zależna o nazwie – GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ z siedzibą w Warszawie _"Jednostka Zależna" lub "Fundusz"_. Obligacje zostały wyemitowane na 1 rok, oprocentowanie stałe 5,51 % w skali roku. Odsetki są płatne w dniu wykupu lub w dniu wcześniejszego wykupu Obligacji.
Transakcja nabycia Obligacji została sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji przez Emitenta obligacji serii Y1, o której informowano w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 13 września 2016 roku oraz z bieżącej działalności Emitenta.
Emitent jest jedynym wspólnikiem jednostki zależnej, posiadającym 100% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest wartość nabytych Obligacji, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Szczegółowa podstawa prawna:
- § 5 ust. 1 pkt 1 i § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm