pieniadz.pl

GPW
Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

30-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-30
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 30 września 2016 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów - o wpisie zastawu do rejestru zastawów.
Podstawą ustanowienia zastawu rejestrowego była umowa zastawnicza zawarta w dniu 14 września 2016 roku przez Giełdę Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. _zastawca_ oraz Kancelarię Prawną Grzegorza Lewandowskiego sp.k. _administrator zastawu_, zawarta w związku z emisją obligacji serii Y1.
Celem ustanowienia zastawu jest zabezpieczenie spłaty obligacji serii Y1.
Zastaw rejestrowy został ustanowiony na 4600 certyfikatach inwestycyjnych funduszu Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, należących do Emitenta. Według wyceny z dnia 30 czerwca 2016 roku wartość jednego certyfikatu wynosi 5 022,38 zł.
Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 30.000.000,00 zł.
Emitent informuje o ustanowieniu zastawu rejestrowego na certyfikatach z uwagi na fakt iż certyfikaty będące przedmiotem zastawu są aktywami o znacznej wartości, a jednocześnie ich wartość przekracza 1 mln euro.
Spółka nie jest powiązana z obligatariuszami, na których rzecz ustanowiono zastaw rejestrowy.

Postawa prawna szczególowa: § 5 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5111 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 4,1428 -0,18%  -0,75gr
  • GBP funt 5,0460 -0,15%  -0,78gr
  • CHF frank 4,2600 -0,21%  -0,88gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm