pieniadz.pl

GPW
Przydział obligacji serii Y1.

14-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-14
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Przydział obligacji serii Y1.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 13 września 2016 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii Y1 _Obligacje_ Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. _Emitent_ informuje iż emisja Obligacji doszła do skutku i że w dniu 14 września 2016 r. zostało przydzielonych 25 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 PLN oraz o łącznej wartości emisyjnej 25 mln PLN.
Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5111 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 4,1428 -0,18%  -0,75gr
  • GBP funt 5,0460 -0,15%  -0,78gr
  • CHF frank 4,2600 -0,21%  -0,88gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm