pieniadz.pl

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

01-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie _"Spółka", "TESGAS"_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt a_ Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2016 roku, dokonała wyboru spółki Grant Thornton Polska Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań, wpisanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 4055 do przeprowadzenia:

- przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS za I półrocze 2016 roku,
- przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze 2016 roku oraz
- badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku,
- badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

Spółka dotychczas nie korzystała z usług spółki Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k. przy badaniu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Wybór dokonany przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 19_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2014 poz. 133_

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm