pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Pozbud T&R SA (POZ)

Pełna nazwa POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
Adres WYSOGOTOWO. UL. BUKOWSKA 10 A 62-081 PRZEŹMIEROWO
Telefon (061) 899-40-99
Prezes Tadeusz Andrzejak
Fax (061) 810-21-92
WWW www.pozbud.pl
E-mail biuro@pozbud.pl
ISIN PLPZBDT00013

Komunikaty spółki: Pozbud T&R SA (POZ)

2016-10-17 18:36 Rozpoczęcie budowy I etapu inwestycji pod nazwą Zacisze Strzeszyn.
2016-10-17 18:32 Zawarcie przez Emitenta ze spółką Agnes S.A. umowy o roboty budowlane.
2016-10-07 10:30 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.
2016-09-13 12:19 Rejestracja zmian Statutu Spółki
2016-08-26 00:05 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-05-30 09:13 Zawarcie przez Emitenta umowy podwykonawczej z firmą AGNES S.A.
2016-05-25 07:28 Zawarcie przez Emitenta umowy na generalne wykonawstwo inwestycji budowlanej.
2016-05-11 21:39 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-10 07:45 Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Pozbud T&R S.A.
2016-05-10 07:38 Powołanie Zarządu spółki Pozbud T&R nowej kadencji.
2016-05-09 11:08 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 06 maja 2016 roku.
2016-05-06 17:00 KOREKTA RAPORTU NR 8/2016 -Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A.
2016-05-06 16:31 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 06 maja 2016 roku.
2016-05-06 16:31 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD
2016-04-08 07:42 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A
2016-04-08 07:31 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R
2016-04-07 17:17 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2016 rok
2016-03-22 14:37 Nabycie akcji Emitenta przez osobę zobowiązaną pełniącą funkcję w organach Spółki
2016-03-18 20:23 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-18 20:17 Raport roczny R 2015
2016-02-26 16:05 Podpisanie aneksu do zawartej z firmą DOORS FOR BUILDERS INC. umowy dystrybucji wyłącznej.
2016-02-23 11:42 Zakup nieruchomości w Poznaniu.
2016-01-08 09:48 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2015-12-29 15:27 Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Pozbud T&R S.A.
2015-11-13 19:39 Podpisanie aneksu do umowy zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
2015-11-13 07:23 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-09-28 10:06 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 31/2015 dot. zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta jako Lidera Konsorcjum z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na roboty budowlano - modernizacyjne w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego.
2015-09-01 16:52 Podpisanie z PKO BP S.A. Aneksu do Umowy kredytu w formie limitu Kredytowego wielocelowego
2015-09-01 16:48 Podpisanie z PKO BP S.A. Aneksu do Umowy kredytu w formie limitu Kredytowego wielocelowego
2015-08-28 18:57 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm