pieniadz.pl

Pozbud T&R SA
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.

07-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-07
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD T&R S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie _"Spółka", "Emitent"_ podaje do wiadomości, że w dniu 06 października 2016 roku _godz. 21.14_ otrzymał od Pionner Pekao Investment Management S.A. zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie, o następującej treści:
"Pionner Pekao Investment Management S.A. _PPIM_, działając zgodnie z Art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z Art. 87 ust. 1 pkt 3 lit b Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _ Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._ zawiadamia o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 0% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki: Pozbud SA w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.
dotyczy wszystkich Klientów Pionner Pekao Investment Management S.A.

Rodzaj zdarzenia: Zaprzestanie zarządzania portfelami instrumentów finansowych, w związku z przeniesieniem usługi zarządzania aktywami z PPIM do Pionner Pekao TFI SA

Data zdarzenia: 1.10.2016
Firma spółki: Pozbud T&R SA
Siedziba i adres spółki: Wysogotowo, ul. Bukowska 10A
62-081 Przeźmierowo
faks 61/899 40 99

Stan posiadania przed zmianą udziału:

Liczba posiadanych akcji 2 309 445
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 8,63 %
Liczba głosów z posiadanych akcji 2 309 445
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 7,53 %Stan posiadania po zmianie udziału:

Liczba posiadanych akcji 0
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 0 %
Liczba głosów z posiadanych akcji 0
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 0 %Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz.1439 z późn. zm. _.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm